„Sielankową” sesję zrobiliśmy wraz z Parą Młodą w okolicach Torunia nad Drwęcą z racji urokliwości terenu gdzie Wiola z Tomkiem organizowali przyjęcie ślubne. Sesja plenerowa realizowana najczęściej jest w kilku miejscach, tak aby urozmaicić plany zdjęciowe. Udało nam się znaleźć różne plany praktycznie w jednym miejscu.